သွားလာရန်အခက်အခဲရှိ​နေ၍သူနာပြုသားဖွားလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးလိုပါက​ပူးတွဲ​ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း​ဆောင်ရွက်၍ အမှတ်(၃၂ ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်း​ဒေသကြီးသို့ စာတိုက်မှဖြစ်​စေ၊ အမြန်​ချောပို့များနှင့်ဖြစ်​စေ​ပေးပို့​လုပ်​ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်​ပေးပို့နိုင်ရန်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ အတိအကျနှင့် Phone No. များအား​ရေးသား​ဖော်ပြ​ပေးကြပါရန်။

သက်တမ်းတိုးရန်လိုအပ်သော Form များကို MNMC FB page တွင်လည်းရှာ​ဖွေရယူနိုင်ပါသည်။