မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီမှမတည်၍ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်များကပေးပို့လာသောလှူဒါန်းငွေများကို COVID-19 (Positive ) ဖြစ်သည့်သူနာပြုသားဖွား၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား မေတ္တာပြအားပေး ကူညီထောက်ပံ့‌ မှု‌ေပးလျက် ရှိပါသည်။ ၇.၉.၂၀၂၀ မှ ၁၅.၁.၂၀၂၁ အထိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ဗဟိုအဆင့် ဆေးရုံကြီးများ၊ ကုသရေးဦးစီဌာန အောက်ရှိဆေးရုံများနှင့် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနအောက်ရှိ သူနာပြုသားဖွား နှင့်ကျန်းမာရေးဆရာမများ၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများရှိ သူနာပြုသားဖွားနှင့်ကျန်းမာရေးဆရာမများ၊ ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ သူနာပြုသားဖွားများ၊ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမသင်တန်းကျောင်းနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပသူနာပြု သင်တန်းကျောင်းတို့မှသူနာပြုသားဖွားနှင့်ကျန်းမာရေး ဆရာမများ စုစုပေါင်း (၁၀၉၁) ဦး အားကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆက် လက်၍ကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်‌ေပးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။